Regeling met draadloze thermostaat met 2 ontvangers

Bij deze etageregeling wordt gebruik gemaakt van een draadloze thermostaat met meer dan één ontvanger: een uniek concept van Heatnet.

Werking van dit systeem

 • De draadloze thermostaat op bijvoorbeeld de benedenverdieping bedient een elektrisch bedienbare afsluiter (kraan) gemonteerd in de toevoer van de verdeler voor de vloerverwarming.
 • Eén ontvanger, afgestemd op deze thermostaat geeft een signaal aan deze elektrisch bedienbare klep (230 Volt)
Optima thermostaat stuurt meerdere ontvangers aan, waardoor meerdere functies in éénmaal aangestuurd kunnen worden: CV-ketel + klep in een leiding
 • Tegelijkertijd stuurt die thermostaat ook een ontvanger, waarmee een signaal aan de CV-ketel wordt gegeven en deze aanschakelt.
 • Warm water vanuit de CV-ketel zal nu stromen via de geopende klep op de verdeler van de vloerverwarming, naar de vloerverwarming. Dit is in de regel een apart circuit wat via een eigen circulatiepomp het warme water in de vloer laat circuleren.Omdat de elektrisch bedienbare klep in het circuit van de radiatoren (op dezelfde of andere etage) gesloten blijft, zal dat circuit niet worden voorzien van warm water en blijven de radiatoren aangesloten op dat circuit koud.
 • De ontvanger van de elektrisch bedienbare klep in de aanvoerleiding naar de radiatoren EN naar de ontvanger bij de CV-Ketel (of unit van de stadsverwarming) waardoor de CV wordt aangeschakeld.
 • Als de draadloze thermostaat op de verdieping (of praktijk of werkruimte !!) een warmtevraag constateert, zal een signaal worden gegeven aan: De draadloze thermostaten bedienen dus EN de elektrische bedienbare klep voor de radiatoren en/of vloerverwarming EN de CV (zonder extra relais etc. te monteren)

Hierdoor kunnen meerdere circuits onafhankelijk van elkaar geschakeld worden, waardoor u bijvoorbeeld een praktijkruimte onafhankelijk kunt schakelen van een woonruimte of op diverse etages (or ruimtes) onafhankelijk van elkaar de gewenste temperatuur kunt regelen. De circuits werken totaal onafhankelijk van elkaar en sturen ook onafhankelijk van elkaar de CV-ketel aan.

De Basic etageregeling

Basic etageregeling met draadloze thermostaten met elk 2 ontvangers

De werking van de basic etageregeling

In plaats van een situatie met radiatoren kan de installatie ook uitgevoerd zijn met vloerverwarming: voor de werking van de etageregeling maakt dat niets uit.

 1. De situatie op beide etages is in balans: de temperatuur is boven en beneden hetgeen ingesteld is op de thermostaat
 2. BOVEN is de temperatuur gedaald en er wordt warmte vanuit de CV-ketel gevraagd
  • De thermostaat zendt een signaal naar de twee ontvangers gekoppeld aan deze thermostaat.
  • Ontvanger 1 bedient de CV-ketel en schakelt deze aan
  • Ontvanger 2 opent een klep in het circuit met radiatoren (maar dat kan net zo goed een vloerverwarming zijn) en het warme water zal alleen naar de bovenetage worden geleid (de klep in het beneden-circuit blijft gesloten)
 3. BENEDEN is de temperatuur ook gedaald en er wordt warmte gevraagd:
  • De thermostaat beneden zendt een signaal naar de beide ontvangers
  • Ontvanger 1 bedient de CV-ketel: deze is al aan en blijft dus aan.
  • Ontvanger 2 opent een klep in het circuit beneden met vloerverwarming (of radiatoren)
  • Het warme water vanuit de CV-ketel circuleert nu ook beneden door de vloerverwarming (of radiatoren)
 4. BOVEN is de gewenste temperatuur bereikt:
  • De thermostaat zendt een signaal naar beide ontvangers
  • Ontvanger 1 zou de CV-ketel uit moeten zetten, maar deze blijft aan, omdat beneden nog warmte gevraagd wordt.
  • Ontvanger 2 sluit de klep in het circuit boven, waardoor er alleen nog warm water circuleert in het benedencircuit.
 5. BENEDEN wordt ook de gewenste temperatuur bereikt:
  • De thermostaat beneden zendt een signaal naar beide ontvangers (gekoppeld aan deze thermostaat)
  • Ontvanger 1 bedient de CV-ketel en schakelt deze uit.
  • Ontvanger 2 sluit de klep in het circuit naar beneden
 6. De situatie is weer in evenwicht: beide etages zijn op de gewenste temperatuur

WAT BIEDT DEZE ZONEREGELING

 • Indien goed gemonteerd biedt deze regeling een onafhankelijke temperatuur regeling voor de begane grond en etage (+ eventueel meerdere etages)
 • voor iedere te regelen etage is één set nodig (2-weg-klep, stelmotortje + draadloze thermostaat met 2 ontvangers)
 • Voorwaarde is wel, dat de loop van de leidingen in de woning zodanig is, dat er een scheiding tussen boven en beneden kan worden gecreëerd.
 • Deze regeling is ook toepasbaar bij het onafhankelijk regelen van bijvoorbeeld een praktijkruimte of winkel aan huis, los van het woongedeelte.

WANNEER TOE TE PASSEN?

 • Indien men de temperatuur op verschillende etages onafhankelijk van elkaar wil regelen
 • Indien men bijvoorbeeld de temperatuur in een praktijkruimte of werkruimte onafhankelijk van “de rest” van de woning wil regelen.

EENVOUDIG ZELF AAN TE BRENGEN?

 • Deze regeling is eenvoudig zelf aan te brengen. De kleppen met knelkoppelingen kunnen eenvoudig in een leiding worden aangebracht.
 • we adviseren om in eerste instantie een schets te maken van het verloop van de leidingen (gezien vanuit de CV-ketel) en dan te bepalen waar de 2-weg-kleppen (zonekleppen) geplaatst zouden kunnen worden.
 • Let er wel op, dat voordat u de zaag in een leiding zet, u de installatie eerst leeg moet laten lopen. (of gedeeltelijk afsluiten indien dat mogelijk is)

HOE TE BEGINNEN?

Er zijn vele mogelijkheden om in een bestaande situatie de temperatuur in diverse ruimten onafhankelijk van elkaar te kunnen regelen.

Allereerst zal geïnventariseerd moeten worden wat de huidige situatie is en wat men wenst.
Is er bijvoorbeeld sprake van de aanwezigheid van een hout-, gaskachel of open haard op de benedenverdieping en blijft bij het stoken daarvan de bovenverdieping, waar de kinderen spelen of studeren, te koud, dan is daar een goede oplossing voor. Veelal wordt in dergelijke situaties het advies gegeven om weersafhankelijk te stoken. 
Dat lost in slechts een klein gedeelte van de situaties het probleem op. In de regel zal een dergelijke regeling totaal geen goede oplossing bieden. Daarnaast is het veelal een energieverslindend systeem.

Een situatie waarbij de woning in zones wordt verdeeld en de CV-ketel alleen “aan” geschakeld wordt wanneer er warmte gevraagd wordt is veel logischer en meestal aanzienlijk voordeliger in aanschaf en energieverbruik.(de CV-ketel staat alleen “AAN” als er ergens in de woning warmte gevraagd wordt en staat daarnaast niet onnodig water op temperatuur te houden voor het geval dat….)

De huidige loop van de cv-leidingen is bepalend of (vanuit de cv-ketel gezien) de installatie in zones verdeeld kan worden.
Een ZONE kan bestaan uit:

 • een etage
 • meerdere ruimten op één etage
 • gedeelten van een ruimte

Zo kunt u de benedenverdieping als één zone zien en de bovenverdieping ook als één zone: u regelt in dat geval de warmte in 2 zones (die op zich weer uit verschillende ruimten kunnen bestaan) 
Is her sprake van vloerverwarming verdeeld over meerdere groepen, dan kan één zone uit verschillende groepen bestaan (net zoals in een ruimte meerdere radiatoren aanwezig binnen zijn). Die groepen kunt u redelijk eenvoudig weer in zones verdelen.