Koppelen van extra ontvanger aan de 4ZONE-ALL1 thermostaat

  • Koppelen met code van de zender
  • Schakel ontvanger aan
  • Druk zolang op de koppelingsknop van de ontvanger totdat LED gaat knipperen
  • Schakel de thermostaat uit 
  • druk zolang op de M knop totdat de koppelingscode in het display verschijnt,
  • druk dan op de ^ toets
  • Wacht even. LED2 zal stoppen met knipperen:
  • de koppeling is uitgevoerd.