Koppelen zoneregelingskast HR-01 aan 4ZONE-ALL1 thermostaat

  • Koppelen met code van de 4ZONE-ALL1 thermostaat
Printplaat HR-01 zoneregelingskast
  • Inschakelen van de koppelings-mode van de thermostaat
  • Schakel de thermostaat uit 
  • druk zolang op de M knop totdat de koppelingscode in het display verschijnt,
  • druk dan op de ^ toets
  • Wacht even. De LED van de gekozen zone zal stoppen met knipperen:
  • de koppeling is uitgevoerd.
Dit zijn de knoppen voor de keuze van 8 zones
  • Druk lang in de zoneregelingskast op één van de 8 knoppen voor het koppelen van de thermostaat totdat betreffende LED snel flikkert. (abndere LED’s kunnen ook nog wel knipperen)
  • Schakel de thermostaat uit, en druk lang op de M knop totdat de code op het scherm verschijnt, druk dan op de knop ^ (helemaal rechts op het frondpaneel van de thermostaat 4ZONE-ALL1)
  • Wacht even, de LED van de gekozen in de zoneregelingskast stopt met flikkeren. Het koppelen van de thermostaat met betreffende zone in de zoneregelingskast is voltooid.

Controleer nu of de koppeling gelukt is: wanneer de thermostaat op een hogere temperatuur wordt ingesteld dan de actuele temepratuur, zal er een vlammetje in het beeld komen en zal de betreffende zone in de zonregelingskast reageren: je hoort een klikje (relais schakelt) en de LED brandt nu constant.

Overige aansluitingen in zoneregelingskast HR-01

CV-ketel wordt met vertraging van 5 minuten ingeschakeld om overdruk in de leidingen te voorkomen. Is niet aan te passen.